Låt era gäster få sin karikatyr tecknad på eventet, mässan eller festen! En aktivitet som skapar perfekt ingång till samtal och ger gästerna ett personligt minne från eventet!
Karikatyrerna tecknas på iPad och tecknandet kan strömmas live till en TV-monitor/projektor i lokalen så att alla kan se. När teckningen är klar skickas den direkt till gästens mobil eller e-post. En skärminspelning skickas också som visar hur teckningen växte fram!

Ett ansikte tar drygt 10 minuter att teckna. Många gäster vill ha gruppbilder och då tar ett ansikte ca 5 minuter.

Teckningen kan förses med företagets logga och en hälsning om det önskas. Om traditionell teckning på papper önskas kan det självfallet göras istället!

Anders är illustratör och har tecknat karikatyrer på event i över 15 år för ett stort antal företag i Sverige och utomlands.