Helena är en uppskattad konsertpianist som är efterfrågad både nationellt och internationellt och innehar en gedigen utbildning i över 10 år inom klassisk musik. Helena har flera utbildningar från ett flertal omtalade skolor, hennes musikstudier har varit vid det kungliga Danske musikkonservatorium i Köpenhamn, The Royal Academy of Music i  London, Conservatorie de Musique de Geneve i  Schweiz och Young Artist i Forth Worth i  USA.

Helena är en engagerad pedagog som har undervisat i mästarklasser bl.a. Budapest, Ingesunds Musikhögskolan och Kina.

Konsertpianisten Helena underhåller klassisk solopiano men även som kammarmusiker i duos, trios och solist med orkester. Spelplatser är från företagssammanhang, privata konserter, kyrkor till stora konsertsalar.