Emanuel Nilsson föreläser om sina konstruktiva insikter och lärdomar från sin utbrändhet för att han vill hjälpa människor att prestera och samtidigt må bra.

Emanuel har alltid velat uppnå och uppleva mycket, har alltid velat göra saker fullt ut och med stor energi och entusiasm. Han älskade att driva projekt och göra affärer redan som liten. Redan efter studenten startade Emanuel sitt första bolag där de arbetade med försäljning och marknadsföring åt andra företag. Vid sidan av företaget var han engagerad i styrelsearbete mm. Med begränsad erfarenhet och insikt i sina egna gränser pressade han sig själv onödigt hårt och gav sig inte tillräcklig, eller egentligen någon återhämtning alls. Det resulterade i en utbrändhet, Emanuel trodde inte att man kunde bli utbränd och kunde absolut inte tänka sig att han kunde drabbas. Typiskt. Emanuel valde att lämna bolaget som han startat, för sin hälsas skull för att någon gång kunna komma tillbaka till min energi igen. Han tog sig inte bara an symtomen utan gick till grunden med varför detta hade hänt och hur han måste ändra sitt liv för att det inte ska hända igen. Han fick insikter, tankeställare och lärdomar av denna process som han inte vill vara utan idag. Emanuel är övertygad om att detta har gett mitt liv en bättre riktning och en hållbarare livsstil. Det kan göra detsamma för dig och ditt arbete eller din klass, Emanuel kommer med glädje och delar med sig av sin story.

Idag jobbar Emanuel professionellt som föreläsare för att dela med sig av det värdefulla som han fått del av genom sin utbrändhet. Han har även några uppdrag som konsult inom försäljning, ekonomi och investeringar i sammanhang där han har erfarenhet. Emanuel mår bättre än någonsin även om han känner av spåren från sin hälsokrasch. Han har fått tillbaka sitt driv och sina visioner men med en stor portion av ny vishet och ödmjukhet. Han vet att det går att prestera och samtidigt må bra! Att må bra är till och med en förutsättning för långsiktig framgång.

Att prestera och samtidigt må bra

Emanuel berättar om sin erfarenhet av stress som ledde till utbrändhet och fokuserar på insikter, tankeställare och lärdomar för att hjälpa människor att prestera och må bra.

Ur föreläsningen:

- Min erfarenhet
- Sund egoism
- Prioriteringar
- Låtsasstress
- Återhämtning

Föreläsningen är ca en timme, men vill man ha ett lite längre upplägg kan jag förlänga med valfri tid med diskussion och reflektionsfrågor.

Vem är föreläsningen för?

Föreläsningen riktar sig till högpresterande människor både inom arbete och privatliv. Men i dagens samhälle är vi alla utsatta för press och krav från olika håll, och därför är denna föreläsning givande även för dem som inte kallar sig själva för högpresterande.

Vad får man ut av den?

Föreläsningen ger inblick i hur det kan gå till att bli utbränd. För att i nästa steg ge tankeställare och praktiska verktyg för att förebygga och hantera stress och utbrändhet. Kombinationen av min personliga berättelse och mina erfarenheter ger ökad motivation att göra de justeringar som krävs för att fortsätta prestera, och samtidigt må bra. Mycket handlar om vårt förhållningssätt till prioriteringar, sund egoism, låtsasstress och återhämtning.

Emanuel vet att vi mår bra av att prestera, men ibland kan det i för stor utsträckning gå ut över vår hälsa och i förlängningen över våra resultat. Det är dyrt för en arbetsgivare när medarbetare blir utbrända och det är en enormt jobbig situation för de drabbade. Förebyggande arbete är mer effektivt än att i efterhand gå in i en rehabilitetsprocess.